Reflü Cerrahi Sonrası

 

Reflü Hakkında Detaylı Bilgi İçin Reflü Sitemizi Ziyaret Ediniz


Reflü Cerrahisi Sonrası


reflumerkeziReflü cerrahisinin başarısı doğru hasta seçimine bağlıdır. Başından itibaren cerrahi uygulamanın yanlış olduğu bir hastada uygulanacak hiçbir işlem başarılı olamaz. Kliğimizin politikası hastanın ameliyat öncesi çok iyi değerlendirilmesi ve tetkiklerin tamamının cerrahi ekip tarafından yapılmasıdır. Reflü hastalığı nedeniyle ameliyat edilmesi planlanan hastanın endoskopisi, pH-metrisi ve manometrisi mutlaka yapılmalıdır. Bazı hastalarda radyolojik incelemelere gerek duyulabilir. Bütün bu incelemelerden sonra cerrahi müdahale gerekli görülüyorsa, hastaya oluşabilcek bütün komplikasyonlar ve yan etkiler anlatılmalıdır. Hasta kararını verip onayladıktan sonra işlem gerçekleştirilmelidir.

Reflü ameliyatı sonrası oluşabilecek komplikasyonlar:
Hastaların %3-10'unda komplikasyon geliştiği bilinmektedir. Bu komlikasyonların birçoğu basittir ve cerrahi müdahale gerektirmeden kendiliğinden düzelir. Komplikasyonları basit olarak iki gruba ayırabiliriz:

1. Operasyon sırasında fark edilen komplikasyonlar:
a) Pnömotoraks (%5-8): Akciğer boşluğuna hava girmesidir. Laparoskopik cerrahi uygulanıyorsa bu karbon dioksid gazıdır. Bu gaz kendiliğnden emileceği için genellikle sorun yaratmaz. Bazı hastalara göğüs tüpü takılması gerekebilir.
b) Yemek borusu ve mide yaralanmaları (%1'den az): Cerrahi tekniğin aşırı agresif olmasından ve yemek borusuna genişletici bujiler takılmasından kaynaklanır. Ameliyat sıraında fark edilirse basit bir veya birkaç dikiş ile tedavi edilebilir. Yaralanma fark edilmezse yemek borusu ve mide içeriği göğüs veya karın boşuğuna sızarak ciddi sorunlara neden olabilir.
c) Karaciğer yarlanmaları (%2): Ameliyat sahasının görüntülenmesi için karaciğerin kenara çekilmesi sırasında oluşur.
d) Dalak yaralanmaları: Midenin fundusunun serbestşetirilmesi aşamasında oluşur ve dalağın alınmasını gerektirecek kanamalara neden olabilir.
2. Operasyon sonrası dönemde oluşan komplikasyonlar:
a)Şişkinlik: %30 civarında hastada görülür. Çoğu hastada 2 ay içinde kaybolur.
b)Yutma güçlüğü: %20 hastada görülür. Yemek borusuna sarılan midenin çok sıkı olmasından ve ödemden kaynaklanır. 4-6 hafta içinde çoğunlukla düzelir. Bazı hastalarda genişletme işlemi gerekebilir. Bazı hastaların ise tekrar ameliyat olmaları gerekir.
c)Ölüm (%0.5): 60 yaş üstü grupta ölüm oranı daha yüksektir.
Başarısız Cerrahi

Yaklaşık %5 hastanın cerrahisi başarısızlıkla sonuçlanır. Bu hastalarda reflü şikayetleriin devam etmesi başarısızlık olarak yorumlanabilir. Birçok hasta ilaç tedavisi ile düzeltilebilir. Bazı hastaların tekrar opere edilmeleri gerekir.

whatsapp

 
 
 
   
 
Normal : 20 - 25
Artmış Kilo : 25 - 30
Obezite : 30 - 40
Morbid Obezite : 40 - 50
Süper Morbid Obezite : > 50
whatsapp-footer