Prof. Dr. Yunus Yavuz | Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı

Özgeçmiş

Uzmanlık Alanları

25 yıldan fazla deneyim

 • Obezite, diyabet ve metabolik hastalıkların cerrahi, endoskopik ve medikal tedavisi
 • Gastroözofageal reflü hastalığının tanı ve tedavisi
 • Üst ve alt sindirim sistemi endoskopisi
 • Minimal Invaziv Cerrahi
 • Robotik Cerrahi
 • Tıp ve Cerrahi Eğitimi
 • Tıp, cerrahi ve teknoloji alanlarında araştırmalar

Üyelikler

 1. İstanbul Tabip Odası
 2. European Association for Endoscopic Surgery and Other Interventional Techniques (EAES)
 3. Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons (SAGES)
 4. Türk Obezite Cerrahisi Derneği
 5. Türk Cerrahi Derneği
 6. International Federation For The Surgery Of Obesity And Metabolic Disorders (IFSO)
 7. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Derneği
 8. İstanbul Cerrahi Derneği
 9. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS)

Eğitim ve Kadroların Özeti

 • 1985-1992 Tıp Eğitimi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
 • 1992-1997 Genel Cerrahi İhtisasi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, Altunizade İstanbul
 • 1997-2006 yılları arasında Norveç Ulusal İleri Laparoskopik Cerrahi Merkezi’nde üst ihtisas asistanı.
 • 2001-2006 yılları arasında Norwegian University of Science and Technology, (Trondheim, Norway) bünyesinde Institute for Cancer and Molecular Biology bölümünde üniversite burslu.
 • PhD adayı. Konu: “The effect of pneumoperitoneum on the tissue blood flow measured by color labelled microsphere method” Supervizörler: Jon Erik Grønbech, MD, PhD (Section for Gastrointestinal Surgery) and Ronald Mårvik, MD, PhD (National Center for Advanced Laparoscopic Surgery), Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
 • 01 Ağustos 2007-21 Ocak 2011 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD`da öğretim üyesi.
 • 21 Ocak 2011- 11 Eylül 2013 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’da öğretim üyesi
 • 2013’ten bu yana Amerikan Hastanesi Bariyatrik Metaabolik Cerrahi Merkezi
 • 2015’ten bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi

Tıbbi Dereceler, Ünvanlar ve Sınavlar

 1. Tıp Doktorluğu  (31 Temmuz 1992, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul)
 2. Genel Cerrahi Uzmanlığı (30 Ekim 1997, Genel Cerrahi ABD, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul)
 3. Norveç Tıp Lisansı (Lisens for Legevirksomhet i Norge) 7.4.1998, Saksnr.98/1309 (6) Jnr.:10130/98 Arkiv: 712.413 II TON/-
 4. Norveç Genel Cerrahi Lisansı (Lisens for legevirksomhet i Norge innen fagområdet generell kirurgi Saksnr.: 20.03.2000, G-1999/2019 (4) TON. Arkivnr.:712.413.1
 5. Norveç Tıp Sınavı (Norwegian medical examination ( Medisinske fagprøven) Universitet i Oslo, 27.04.2000)
 6. Norveççe Dil Sınavı (Norwegian language test (Trinn 3 test i norsk) Universitet i Oslo, Det Historisk-Filosofiske Fakultet, April 2000)
 7. Norveç Tıp Dili Sınavı (Norwegian Medical Language Course (Det obligatoriske kurset i norsk medisinsk fagspråk for utenlandske leger), Universitet i Oslo, Det Historisk-Filosofiske Fakultet, August 2001)
 8. İlave Ulusal Konular Sınavı (Additional courses for Norwegian National Subjects (Tilleggskurset i nasjonale fag, radiologi og blodtypekurset for utenlandsmedisinere), Universitet i Oslo, September 2001)
 9. Oslo Üniversitesi Tıp Fakültesi Diploması (2001)
 10. Ulusal İleri Laparoskopik Cerrahi Merkezinde klinik ve araştırma fellow’u unvanı. (Assistant Surgeon Degree and Research Fellowship, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital Trondheim, Norway)
 11. Norveç Tam Yetkili Tıp Lisansı (Autorisasjon som lege Hprnr: 7109180) (03.05.2004-14.07.2043)
 12. Genel Cerrahi Doçentliği (25 Aralık 2008)
 13. Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği (EAES) Teknoloji Komitesi Üyeliği
 14. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profesörlüğü (2015)

Kurslarda Eğitmen Olarak Alınan Görevler

 1. Acute Abdomen: Diagnostic and Therapeutic Laparoscopy Course, 7-9 Nisan 1999, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, 7006 Trondheim, Norveç.
 2. Basic Course in Laparoscopic GI Surgery, 18-20 Kasım 1998, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, 7006 Trondheim, Norveç.
 3. University Course TH-1208; International course in Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery and Division of Gastrointestinal Surgery, Trondheim University Hospital, 7006 Trondheim, 31 Ağustos-2 Eylül 2000, Norveç.
 4. Course for Operation Nurses in Laparoscopic Surgery. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, 3 Ekim 2000, Norveç.
 5. Acute Abdomen: Diagnostic and Therapeutic Laparoscopy Course, TH-1264, 25-27 Nisan 2001, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 6. Thoraco-/Laparoscopic Course, TH-21769, 30 November-2 Desember 2005, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 7. Surgical suture techniques, suture machines, laparoscopic suture techniques and high energy devices, TH-22209, 8-11 May 2006. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norway.
 8. Endoscopic and laparoscopic simulator training courses for gastrointestinal surgeons and gastroenterologists every other week. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 9. “Endoskopinin teknolojisi: Pratik uygulama” Artrokopi kursları, 2006-2010.
 10. “Görsel Dökümentasyon”. Bilimsel araştırmalarda veri kaydı, görsel dökümentasyon ve etkili sunum kursu. 6.Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011, Sheraton Otel, Ankara.
 11. “Rationale and technical aspects of mini bypass”. Postgraduate Course IV-Bariatric Surgery. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 20-23 Haziran 2012, Brüksel, Belçika.
 12. Post Graduate Course 6 - Bariatric surgery (in cooperation with FSOMD; French Society of Obesity and Metabolic disorders) Course directors: Mario Morino (ITALY) (EAES), Jean-Marc Chevallier (FRANCE) (FSOMD) Session 4: Management of long term failures. Chairs: Yunus Yavuz (TURKEY), Mousa Khoursheed (KUWAIT) The 14th World Congress of Endoscopic Surgery,Hosted by and Incorporating the 22nd EAES International Congress, 25-28 Haziran 2014, Paris, Fransa.
 13. Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi 1. Kış Okulu, 15-16 Ocak, 2015, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prof.Dr.Tarık Minkari Anfisi, İstanbul, Türkiye.
 14. 5th International and 3rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders

Bilimsel Toplantılarda Oturum Başkanlıkları

 1. Yavuz Y: “Morbid Obezite Cerrahisi: Laparoskopik Gastrik Bypass (Canlı Ameliyat),Yönetici”. 15 Ocak 2011, Ankara Cerrahi Günleri-6, 14-16 Ocak 2011, Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara.
 2. Yavuz Y: “Metabolik Hastalıkların Cerrahi Tedavisi” 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi ve 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011, Mardan Palace Kongre Merkezi, Antalya.
 3. Yavuz Y: “Canlı ameliyat yayını oturum başkanlığı” . 2. Miniimal İnvaziv Cerrahi Kongresi ve 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011, Mardan Palace Kongre Merkezi, Antalya.
 4. Satava R, Yavuz Y: “Kahvaltı Toplantısı”. 6.Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011, Sheraton Otel, Ankara.
 5. Dankelman J, Yavuz Y: “Session I: Innovative Tools & Robotics. Technology Symposium”. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 20-23 Haziran 2012, Brüksel, Belçika.
 6. Yavuz Y, Hauters P: “S72 Miscellaneous and Morbid Obesity”. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 20-23 Haziran 2012, Brüksel, Belçika.
 7. Yavuz Y, Höfler B: “Bariatric 2- Free Paper Video Presentation”. 21th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). 19-22 Haziran 2013, Viyana, Avusturya.
 8. Baltasar A, Galvao Neto M, Yavuz Y, Boza C: “Session 12: Complications in Sleeve Gastrectomy and Gastric Bypass”. 18th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity & Metanbolic Disorders (IFSO). 28-31 Ağustos 2013, Istanbul, Turkey.
 9. Yavuz Y, Khoursheed M: Post Graduate Course 6 - Bariatric surgery (in cooperation with FSOMD; French Society of Obesity and Metabolic disorders) Course directors: Mario Morino (ITALY) (EAES), Jean-Marc Chevallier (FRANCE) (FSOMD) Session 4: Management of long term failures. The 14th World Congress of Endoscopic Surgery,Hosted by and Incorporating the 22nd EAES International Congress, 25-28 Haziran 2014, Paris, Fransa.

Bilimsel Toplantı / Kurs Organizasyon Görevleri

 1. Treatment of CBD Stones and CBD Injuries, 6th Advanced Laparoscopic Workshop, On the Norwegian Coastal Steamer M/S "Polarlys" Trondheim-Tromsø, 8-10 Mayıs 1999, Norveç.
 2. University Course TH-1208; International course in Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery and Division of Gastrointestinal Surgery, Trondheim University Hospital, 7006 Trondheim, 31 Ağustos-2 Eylül 2000, Norveç.
 3. New Technology in Minimally Invasive Surgery and Operating Room, 8th Advanced Laparoscopic Workshop, on the Norwegian Coastal Steamer "M/S Nordlys" Trondheim-Bergen-Trondheim, 30 Eylül-3 Ekim 2000, Norveç.
 4. Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases, 9th Advanced Laparoscopic Workshop, on the Norwegian Coastal Steamer "M/S Nordlys" Trondheim-Bergen-Trondheim, 30 Eylül-2 Ekim 2001, Norveç.
 5. New Technology in Minimally Invasive Surgery and Operating Room, 11th Advanced Laparoscopic Workshop, on the Norwegian Coastal Steamer "M/S Nordlys" Trondheim-Tromsø, 12-14 Eylül 2003, Norveç.
 6. Thoraco-/Laparoscopic Course, TH-21769, 30 Kasım-2 Aralık 2005, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 7. Surgical suture techniques, suture machines, laparoscopic suture techniques and high energy devices, TH-22209, 8-11 Mayıs 2006. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 8. Endoscopic and laparoscopic simulator training courses for gastrointestinal surgeons and gastroenterologists every other week. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Kervansaray Otel, Antalya, 28-31 Ekim 2009.
 10. International Congress of European Hernia Society. 6-9 Ekim 2010, Wow Istanbul Convention Center, Istanbul.
 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul.
 12. TOSS Scientific Committee. 18th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Disorders (IFSO). 28-31 Ağustos 2013, Istanbul.

Ödül

"The Effect of Increased Intraabdominal Pressure on Tissue Blood Flow in the Pig" bildirisi Karl Storz E.A.E.S Oturumunda en iyi 3. bildiri seçildi. 7th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 25 Haziran 1999, Linz, Avusturya.

Uluslararası Yayınlar

 1. Yavuz Y, Aktan AÖ, Yeğen C (1996). Epinephrine through the T-tube: Another alternative to control postoperative bleeding after sphincteroplasty. J Hep Bil Pancr Surg 3: 289-290.
 2. Yavuz Y, Yüksel M, Yeğen BC, Alican İ (1999). The effect of antioxidant therapy on colonic inflammation in the rat. Res Exp  Med (Berl) 199: 101-110.
 3. Yavuz Y, Ystgaard B, Skogvoll E, Mårvik R (2000). A comparative experimental study evaluating the performance of surgical robots AESOP and ENDOSISTA. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 10 (3): 163-7.
 4. Yavuz Y, Rønning K, Lyng O, Mårvik R, Grønbech JE (2001). Effect of increased intra-abdominal pressure on cardiac output and tissue blood flow assessed by color labeled microspheres in the pig. Surgical Endoscopy 15(2):149-155.
 5. Baltes H, Yavuz Y, Kubota T, Mårvik R (2002) Technology and applications of the resuable Olympus ultrasonic dissector. Min Invas Ther & Alllied Technol 11 (5/6): 225-230.
 6. Bergamaschi R, Yavuz Y, Mårvik R (2003) Laparoscopic Bowel Resection: A comparison of three ultrasonically activated devices. JSLS  Jan-Mar; 7(1): 19-22.
 7. Yavuz Y, Rønning K, Lyng O, Grønbech JE, Mårvik R (2003). Effect of CO2 pneumoperitoneum on tissue blood flow in the peritoneum, rectus abdominis and diaphragm muscles.  Surgical Endoscopy 17: 1632-5.
 8. Mårvik R, Langø T, Yavuz Y (2004). An experimental operating room project for advanced laparoscopic surgery. Semin Laparosc Surg 11(3): 211-6.
 9. Mårvik R, Yavuz Y, Waage A, Kjæve JK, Bergamaschi R (2005). Clinical Evaluation of a new ultrasonic Doppler Instrument (SonoDoppler) for detection of blood flow during laparoscopic procedures . Min Invas Ther & Alllied Technol 14 (3): 198-202.
 10. Mårvik R, Langø T, Tangen GA, Lindseth F, Yavuz Y, Nagelghus Hernes TH (2005) Image-guided laparoscopic surgery: Review and current status. Minerva Chirurgica  60 (5): 305-325.
 11. Haughn C, Uchal M, Raftopoulos Y, Rossi S, Santucci T, Torpey M, Pollice A, Yavuz Y, Mårvik R, Bergamaschi R (2006) Development of a total colonoscopy rat model with endoscopic submucosal injection of the cecal wall. Surg Endosc  20 (2): 270-3.
 12. Yavuz Y, Rønning K, Bakkelund K, Lyng O, Aadahl P, Mårvik R, Grønbech JE (2006) Hemodynamic and tissue blood flow responses to long-term pneumoperitoneum and hypercapnia in the pig. Surg Endosc 20(9): 1394-1401.
 13. Yavuz Y, Skogås JG, Gulluoglu MG, Langø T, Mårvik R (2006) Are cold light sources really cold? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 16(5): 370-6.
 14. Mårvik R, Nesbakken R, Langø T, Yavuz Y, Bjelland H, Ottermo MV, Stavdahl Ø  (2006) Ergonomic design criteria for a novel laparoscopic tool handle with a tactile feedback. Minerva Chirurgica 61(5): 435-444
 15. Ottermo MV, Øvstedal M, , Langø T, Stavdahl Ø, Yavuz Y, Mårvik R, Johansen TA (2006) The role of Tactile feedback in laparoscopic surgery. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech.16(6): 390-400.
 16.  Langø T, Tangen GA, Mårvik R, Ystgaard B, Yavuz Y, Kaspersen JH, Solberg OV, Hernes TAN (2008) Navigation in laparoscopy- Prototype research platform for image-guided surgery. Min Invas Ther & Alllied Technol 17 (1): 17-33.
 17.  Langø T, Nesbakken R, Faerevik H, Holbø K, Reitan J, Yavuz Y, Mårvik R (2009) Cooling vest for improving surgeons' thermal comfort: a multidisciplinary design project. Minim Invasive Ther Allied Technol.18(1): 1-10.
 18.  Unalan PC, Akan K, Orhun H, Akgun U, Poyanli O, Baykan A, Yavuz Y, Beyzadeoglu T, Nuran R, Kocaoglu B, Topsakal N, Akman M, Karahan M (2010) Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. ; 18(10): 1395-9.
 19. Saracoglu A, Sarcoglu KT, Deniz M, Ercan F, Yavuz Y, Göğüş Y (2011). Dopamine: A preventive agent for mesenteric ischemia and reperfusion injury in abdominal compartment syndrome. Adv Clin Exp Med 20 (5): 613-621.
 20. Cingi A, Yavuz Y (2011) Intraoperative endoscopic assessment of the pouch and anastomosis during laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg 21(10): 1530-4.
 21. Bereket A, Kiess W, Lustig RH, Muller HL, Goldstone AP, Weiss R, Yavuz Y, Hochberg Z (2012). Hypothalamic obesity in children. Obes Rev 13(9):780-98.
 22. Poelman MM, van den Heuvel B, Deelder JD, Abis GS, Beudeker N, Bittner RR, Campanelli G, van Dam D, Dwars BJ, Eker HH, Fingerhut A, Khatkov I, Koeckerling F, Kukleta JF, Miserez M, Montgomery A, Munoz Brands RM, Morales Conde S, Muysoms FE, Soltes M, Tromp W, Yavuz Y, Bonjer HJ (2013). EAES Concensus Development Conference on endoscopic repair of groin hernias. Surg Endosc 27(10): 3505-19.
 23. Öztürk A, Yavuz Y, Atalay T (2015). A Case of Duodenal Obstruction and Pancreatitis due to Intragastric Balloon. Balkan Med J 32 (3): 323-326.
 24. Yavuz Y, Özdemir Kumral ZN, Memi G, Dağdeviren Çevik Ö, Yeğen C, Yeğen B (2017). Serum leptin, obestatin and ghrelin levels and gastric emptying rates of liquid and solid meals in non-obese rats with Roux-en Y bypass surgery or prosthesis placement: implications for the role of vagal afferents. Obes Surg 27(4): 1037-1046.

Ulusal Yayınlar

 1. Büyükgebiz O, Yavuz Y, Yeğen C, Aktan AÖ, Ulusoy NB, Yalın R (1994). Using circular stapler device for rectosigmoidal cancer. Kolon Rektum Hast Derg 4: 90-4.
 2. Aktan AÖ, Yeğen C, Yavuz Y, Eti Z, Güllüoğlu BM, Yalın R (1995). Endothelin responses during hepatic transplantation in pigs. Ulusal Cerrahi Dergisi 12 (4): 269-73.
 3. Yavuz Y, Saraç AM, Yeğen C, Aktan AO, Yalın R (1996). Complications due to ulcerative colitis surgery. Kolon ve Rektum Hast Derg, 6: 111-4.
 4. Yavuz Y (1996). Medicine Elsewhere, Review. Marmara Medical Journal 9 :204.
 5. Topçu T, Ahıskalı R, Yavuz Y, Yalın R (1997). Pseudomyxoma peritonei and different treatment options: A case study. Kolon Rektum Hast Derg 7: 43-7.
 6. Saraç M, Yavuz Y, Aktan AÖ, Mouni H, Yalın R, Scapa E (1999). Role of endothelin in obstructive jaundice. Ulusal Cerrahi Dergisi 14 (2): 82-9.
 7. Yavuz Y, R. Yalın, “Pankreasın kistik tümörleri: Ayırıcı tanının önemi”, Ulusal Cerrahi Dergisi 24(1): 46-52 (2008).
 8. Manukyan M, Yavuz Y, Erbarut İ, Öğünç AV, Ataizi-Çelikel Ç, Yalçın AS, Güllüoğlu BM (2008). Sıçanlarda whey proteini ile oluşturulan glutatyon önkoşullandırmasının karaciğer sıcak iskemi/reperfüzyon hasarında hem oksijenaz-1 sistemi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 24(3), 137-144.
 9. Yavuz Y (2012). Bariatrik cerrahilerin gastrointestinal hormonlar üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 5(2):31-7.

Uluslararası Toplantılarda Sözlü Bildiriler

 1. Günal Ö, Yavuz Y, Biren T, Aktan AÖ. The effect of increased intraabdominal pressure on deep venous thrombosis. 4th European Congress of Video Surgery. 5-8 June 1994, Istanbul, Turkey.
 2. Yavuz Y, Yegen BC, Alican I (1998) Colonic injury induced by trinitrobenzene sulfonic acid is attenuated by antioxidant therapy (Digestive Disease Week 1998 Meeting abstract). Gastroenterology 114 (4): G4584.
 3. Yavuz Y, Mårvik R, Grønbech JE. The effect of increased intraabdominal pressure on tissue blood flow in the pig. 7th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, June 23-26 1999, Linz, Austria.
 4. Yavuz Y, Grønbech JE, Mårvik R. CO2 exposure increases the blood flow in the parietal peritoneum. 7th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, June 23-26 1999, Linz, Austria.
 5. Yavuz Y, Aadahl P, Grønbech JE, Mårvik R. Hemodynamic and tissue blood flow responses to hypercapnia in the Pig. 8th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, June 28-July 1 2000, Nice, France.
 6. Yavuz Y, Mårvik R. Application of the roof-mounted integrated endo-surgery system (Endoalpha) into the modern opertaing theaters. 8th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, June 28-July 1 2000, Nice, France.
 7. Bergamaschi R, Yavuz Y, Uchal M, Ignjatovic D, Mårvik R. Total Colonoscopy in rats: 1st step towards development of a novel murine cancer model for laparoscopy studies. 8th Biennial Congress, European Council of, April 29 - May 2, 2001, Prague, Czech Republic.
 8. Uchal M, Haughn C, Rossi S, Raftopoulos Y, Yavuz Y, Mårvik R, Bergamaschi R. Development of a total colonoscopy model in rats for the study of cancer. SAGES 2005, April 13-16, 2005, Ft.Lauderdale, Florida, USA.
 9. Uchal M, Haughn C, Rossi S, Raftopoulos Y, Yavuz Y, Mårvik R, Bergamaschi R. Development of a total colonoscopy model in rats for the study of cancer. EAES 2005 Venice, Italy.
 10. Yavuz Y, Skogås JG, Güllüoğlu MG, Langø T, Mårvik R. Are cold light sources really cold? Oral presentation at the 18th annual SMIT (Society of Medical Innovation and Technology) conference, Pacific Grove, Monterey, CA, USA, May 11-14, 2006.
 11. Yavuz Y, Langø T, Nesbakken R, Hernes TAN, Reitan J, Stavdahl Ø, Mårvik R. Improving working conditions in laparoscopic surgery. Oral presentation at the 18th annual SMIT (Society of Medical Innovation and Technology) conference, Pacific Grove, Monterey, CA, USA, May 11-14, 2006.
 12. Langø T, Yavuz Y, Güllüoğlu MG, Ystgaard B, Mårvik R. Monitoring and comparison of bipolar and monopolar radiofrequency ablation. Oral presentation at the 18th annual SMIT (Society of Medical Innovation and Technology) conference, Pacific Grove, Monterey, CA, USA, May 11-14, 2006.
 13. Ystgaard B, Skogås JG, Yavuz Y, Langø T, Kaspersen JH, Ommedal S, Tangen GA, Hernes TAN, Mårvik R. Future operating room in Trondheim. Oral presentation at the 18th annual SMIT (Society of Medical Innovation and Technology) conference, Pacific Grove, Monterey, CA, USA, May 11-14, 2006.
 14. Ystgaard B, Mårvik R, Skogås JG, Yavuz Y, Langø T, Hernes TAN. Initial experiences using prototype HD camera in endoscopy. Oral presentation at the 18th annual SMIT (Society of Medical Innovation and Technology) conference, Pacific Grove, Monterey, CA, USA, May 11-14, 2006.
 15. Langø T, Tangen GA, Ystgaard B, Yavuz Y, Kaspersen JH, Wollf A, Solberg OV, Hernes TAN, Mårvik R. 3D navigation in laparoscopic surgery. Oral and poster presentation at the 18th annual SMIT (Society of Medical Innovation and Technology) conference, Pacific Grove, Monterey, CA, USA, May 11-14, 2006. Nominated for poster award session.
 16. Langø T, Ystgaard B, Yavuz Y, Kaspersen JH, Tangen GA, Hernes TAN, Mårvik R. Future operating room in Trondheim. 10th World Congress of Endoscopic Surgery and 14th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 13-16 September 2006, Berlin, Germany.
 17. Langø T, Tangen GA, Ystgaard B, Yavuz Y, Kaspersen JH, Wolf A, Solberg OV, Hernes TAN, Mårvik R. 3D navigation in laparoscopic surgery. 10th World Congress of Endoscopic Surgery and 14th Internatinoal Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 13-16 September 2006, Berlin, Germany.
 18. Yavuz Y, Ozturk A, Bozkurtoğlu H. A cascade of complications after intragastric balloon insertion. Session 23 “Late Horror Video Show” 16. World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. 31 Ağustos-3 Eylül 2011, CCH-Congress Center, Hamburg, Almanya.

Ulusal Toplantılarda Sözlü Bildiriler

 1. Büyükgebiz O, Yavuz Y, Yeğen C, Aktan AÖ. Rektosigmodal karsinomda sirküler stapler kullanimi. 5. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi. 11-18 Eylül 1993, Girne, Kıbrıs.
 2. Büyükgebiz O, Yavuz Y, Yeğen C, Aktan AÖ. Rektosigmodal karsinomda sirküler stapler kullanımı 10. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. No:396, 3-7 Ekim1993, Bursa, Türkiye.
 3. Yavuz Y, Saraç M, Ghaemi M, Yeğen C, İnceoglu R, Aktan AÖ, Yalın R. Ülseratif kolit cerrahisine bağlı komplikasyonlar. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 10-14 Eylül 1995, Belek, Antalya, Türkiye.
 4. Cingi A, Yavuz Y, Yeğen C, Aktan AÖ, Yalın R. Divertikulit komplikasyonlarina cerrahi yaklaşım. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 10-14 Eylul1995, Belek, Antalya, Türkiye.
 5. Yavuz Y, Cingi A, Saraç M, Yalın R, Aktan AÖ, Yeğen C. İTP'li hastalarda splenektominin etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996, Antalya, Türkiye.
 6. Çakır T, Yeğen C, Cingi A, Yavuz Y. Tıkanma sarılığında koagülasyon dinamikleri ve trombosit fonksiyonları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008. Türk Cerrahi Günleri. 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel & Ela Resort Otel, Antalya.
 7. Terzi E, Cingi A, Yavuz Y, Yeğen C. Mide kanseri nedeniyle total ya da parsiyel gastrektomi yapılan hastalarda özofagus fonksiyonları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008. Türk Cerrahi Günleri. 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel & Ela Resort Otel, Antalya.  

Uluslararası Toplantılarda Poster Bildirileri

 1. Yavuz Y, Ystgaard B, Mårvik R. Which robot is more efficient? Aesop or Endosista? Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons Scientific Session, March 24-27,1999, San Antonio, Texas, USA.
 2. Bergamaschi R, Yavuz Y, Mårvik R. Ultracision vs. AutoSonix vs. SonoSurg: A comparison in porcine bowel resection model. Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons Scientific Session, March 29 - April 1, 2000, Atlanta, Georgia, USA.
 3. Yavuz Y, Skogås JG, Mårvik R. Are cold light sources really cold? 9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, June 13-16 2001, Maastricht, Netherlands.
 4. Langø T, Tangen GA, Ystgaard B, Yavuz Y, Kaspersen JH, Wollf A, Solberg OV, Hernes TAN, Mårvik R. 3D navigation in laparoscopic surgery. Oral and poster presentation at the 18th annual SMIT (Society of Medical Innovation and Technology) conference, Pacific Grove, Monterey, CA, USA, May 11-14, 2006. Nominated for poster award session.
 5. Yavuz Y, Rønning K, Grønbech JE, Mårvik R. Effect of blood gas correction on tissue blood flow. 2007 SAGES Congress, Las Vegas, USA. April 17-22, 2007.
 6. Cingi A, Yavuz Y. Peroperative Endoscopic Assessment of the Pouch, and the Anastomosis During Laparoscopic Roux-En-Y Gastric Bypass. 14th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders Paris, FRANCE, AUG 26-29, 2009 Int Federat Surg Obes & Metabol Disorders. Obesity Surgery 19(8): 1059.
 7. Yavuz Y, Akova A, Cingi A. Evaluation of the Intragastric prosthesis (Endogast) as a weight reduction procedure. 14th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders Paris, FRANCE, AUG 26-29, 2009 Int Federat Surg Obes & Metabol Disorders. Obesity Surgery 19(8): 1059.
 8. Yavuz Y, Memi G, Özdemir ZN, Yeğen C, Yeğen BÇ. Effect of Intragastric prostheses on gastric emptying and motility. 27th Annual Meeting of American Society for Metabolic & Bariatric Surgery (ASMBS). 21-26 Haziran 2010, Las Vegas, Nevada, ABD.
 9. Memi G, Dagdeviren O, Özdemir ZN, Yeğen C, Yeğen BÇ, Yavuz Y. The effects of intragastric prosthesis placement and Roux-en-Y gastric bypass surgery on postprandial plasma levels of ghrelin, leptin and obestatin. Turkish-Feps Physiology Congress 3-7 Eylül, 2011, Istanbul, Türkiye.
 10. Yavuz Y. Rhabdomyolyis: A rare complication after bariatric surgery. 18th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity & Metanbolic Disorders (IFSO). 28-31 August 2013, Istanbul, Turkey.
 11. Agcaoglu O, Uymaz DS, Bayram O, Bilgic C, Ozgen GK, Yavuz Y. Different treatment modalities for incidental gastrointestinal stromal tumors foung during laparoscopic sleeve gastrectomy: case series. Surgical Spring Week, SAGES 2017, George R. Brown Convention Center, March 22-25, 2017, Houston, Texas, USA.
 12. Uymaz DS, Agcaoglu O, Bayram O, Bilgic C, Ozgen GK, Yavuz Y. Technical tricks for safer laparoscopic sleeve gastrectomy. Surgical Spring Week, SAGES 2017, George R. Brown Convention Center, March 22-25, 2017, Houston, Texas, USA.

Ulusal Toplantılarda Poster Bildirileri

 1. Yavuz Y, Yeğen C, Aktan AÖ, Sayın E. Laparoskopik Cerrahi Sırasında Gözden kaçan tümörler. 2. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi. 14-16 Eylül 1995, İstanbul, Türkiye.
 2. Yavuz Y, Dalaman G, Yeğen B, Alican I. Sıçan TNBS kolit modelinde antioksidan tedavinin etkileri. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği, 1. Ulusal Toplantı 30 Ekim-2 Kasım, 1997, Club Palm Beach, Side, Antalya, Türkiye.
 3. Attaallah W, Cingi A, Yavuz Y, Topuzoğlu A, Yeğen C. Metastatik Lenf Nodu Oranı ve Rektum Kanserinde Sağkalım. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008. Türk Cerrahi Günleri. 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel & Ela Resort Otel, Antalya.
 4. Yavuz Y, Memi G, Dagdeviren O, Özdemir-Kumral ZN, Yeğen C, Yeğen BÇ. Intragastrik protez ve Roux-en-Y Gastrik Bypass Uygulamalarının Postprandial Plazma Ghrelin, Leptin ve Obestatin Düzeyleri Üzerine Etkisi. 6.Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011, Sheraton Otel, Ankara.
 5. Özgen G, Kabaoğlu B, Yavuz Y. Bariyatrik Cerrahi Sırasında Saptanmış Rastlantısal Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Lokalizasyonuna Göre Farklı Cerrahi Yaklaşımlar: Üç Vakalık Olgu Serisi. 20th National Surgical Congress (Ulusal Cerrahi Kongresi) 2016, April 13-17, Titanic Deluxe Hotel, Antalya, Turkey.
 6. Özgen G, Kabaoğlu B, Yavuz Y. Laparoskopik Sleeve Gastrektomide Kompresyon Süresi, İmbrikasyon ve Fibrin Yapıştırıcı Kullanımının Güvenli Cerrahi Teknik Uygulamalara Katkısı: 155 Vakalık Seri. 20th National Surgical Congress (Ulusal Cerrahi Kongresi) 2016, April 13-17, Titanic Deluxe Hotel, Antalya, Turkey.

Diğer Yayınlar

 1. KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ
  • Yavuz Y. “Morbid Obezite”
   Malazgirt Z, Topgül K (Eds) pp: 201-12. Sabiston Cerrahi Ders Kitabı Cep Yardımcısı (Pocket Companion To Sabiston Textbook of Surgery, 17th Edition). Nobel Tıp Kitabevleri, 2013, İstanbul.
 1. KİTAP BÖLÜMÜ
  • Bereket A, Kiess W, Lustig RH, Muller HL, Goldstone AP, Weiss R, Yavuz Y, Hochberg Z. “Hypothalamic Obesity in Children”
   Pediatric and Adolescent Medicine. Kiess W, Wabitsch M, Maffeis C, Sharma AM (Eds) Chapter 13, pp: 13-30. Vol.19, Karger, 2013, Basel, Switzerland. 

Kongre Katılımı

 1. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi: 3-7 Ekim 1993, Bursa.
 2. 4. Avrupa Video Cerrahi Kongresi (4th European Congress of Video Surgery): 5-8 Haziran 1994, Istanbul.
 3. 6. Ulusal Kolon Rektum cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül,1994, Belek, Antalya.
 4. 2. Ulusal endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 14-16 Eylül, 1995, Istanbul.
 5. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, Bölgesel Toplantısı: 22-24 Kasım, 1996 Pamukkale, Denizli.
 6. Konferans: Pancreas Carcinoma and Hepatic Metastasis. Prof.Dr.Johannes Scheele and Prof.Dr.Marcus Büchler. 14 Şubat 1997, Divan Hotel, Istanbul.
 7. Panel: Benign Biliary Strictures. 11 Nisan 1997, Roche AS-Levent, Istanbul.
 8. Sempozyum: Current Approach to Surgery of Inguinal Hernia. Robert E. Condon, J. Barry McKernan, Lloyd M. Nyhus. 28-29 Mayıs 1997, Divan Hotel, Istanbul.
 9. Modern Operating Theatres - New Technology, E.A.E.S. Technology Group, Winter Meeting NTLF; 13 Şubat 1998. Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim, Norveç.
 10. 7th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 23-26 Haziran 1999, Linz, Avusturya.
 11. 8th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 28 Haziran- 1 Temmuz 2000, Nice/Fransa.
 12. 9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 13-16 Haziran 2001, Maastricht, Hollanda.
 13. Ulusal Fıtık Kongresi. 18-21 Mayıs 2005, Nevşehir.
 14. Society of Medical Innovation and Technology 2006 Congress, May 11-14 Mayıs 2006, Pacific Grove, Monterey, California, ABD.
 15. 10th World Congress of Endoscopic Surgery and 14th Internatıoal Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 13-16 Eylül 2006, Berlin, Almanya.
 16. Sages 2007 Annual Meeting, 18-22 Nisan 2007, Paris Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, ABD.
 17. 3. Ulusal Fleboloji Kongresi, 12-13 Ocak 2008, Kalyon Otel, İstanbul.
 18. II. Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Teknik Gelişmeler ve Uygulamalar Sempozyumu. 24-25 Nisan 2008, The Marmara Hotel, Istanbul.
 19. International Surgical Thrombosis Meeting. ‘New Improvements in VYE prevention in surgical patients’ Hilton Hotel, 26-27 Nisan 2008, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 20. Benign Meme Hastalıkları ile Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Gelişmeler’. Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma Derneği Toplantısı. 3 Mayıs 2008, Kocaeli Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi, Konferans Salonu, Umuttepe, Kocaeli.
 21. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008. Türk Cerrahi Günleri. 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel & Ela Resort Otel, Antalya.
 22. İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı, 21-25 Ekim 2008, Polat Renaissance Otel, İstanbul.
 23. 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 27-30 Kasım 2008, Adana Hilton Hotel, Adana.
 24. 4. Fleboloji Kongresi, 9-11 Ocak 2009, Swissotel Grand Efes, İzmir.
 25. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Maritim Pine Beach Hotel, Antalya.
 26. 2. Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi ve Metabolik Bozukluklar Kongresi. 23-26 Eylül 2009, Kervansaray Hotel, Lara, Antalya.
 27. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
 28. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara.
 29. International Congress of European Hernia Society. 6-9 Ekim 2010, Wow Istanbul Convention Center, Istanbul.
 30. Ankara Cerrahi Günleri-6, 14-16 Ocak 2011, Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara.
 31. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul.
 32. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi ve 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011, Mardan Palace Kongre Merkezi, Antalya.
 33. 6. Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011, Sheraton Otel, Ankara.
 34. Ankara Cerrahi Günleri-6, 14-16 Ocak 2011, Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara.
 35. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul
 36. EAES Technology Winter Meeting, 25-26 Şubat 2011, Torino, İtalya.
 37. 18th European Congress on Obesity, 24 Mayıs 2011, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul.
 38. 19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 15-18 Haziran 2011, Torino, İtalya.
 39. 6. Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011, Sheraton Otel, Ankara.
 40. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012, Kaya Otel & Kongre Merkezi, İzmir.
 41. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 20-23 Haziran 2012, Brüksel, Belçika.
 42. 16th Annual Meeting of European Society of Surgery (ESS). Askeri Müze, 22-24 Kasım 2012, İstanbul.
 43. Spring Educational Event, American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, New Orleans, ABD.
 44. 21th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). 19-22 Haziran 2013, Viyana, Avusturya.
 45. “Simulation in Europe – Quo Vadis?”  The Joint meeting of the NASCE and ACS-AEI. Organized by the Medical Physics Lab Simulation Center (MPLSC), University of Athens. 28-29 Kasım 2013, Divani Caravel Hotel, Atina, Yunanistan.
 46. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi, Antalya, Turkey.
 47. The 14th World Congress of Endoscopic Surgery,Hosted by and Incorporating the 22nd EAES International Congress, 25-28 Haziran 2014, Paris, Fransa.
 48. 6Th National Reproductive Endocrinology and Infertility Congress. November 06-09, 2014, Maxx Royal Otel, Belek, Antalya, Turkey.
 49. Bariatric and Metabolic Surgery 1st Winter School. January 15-16, 2015, Cerrahpaşa Medical School, Prof.Dr.Tarık Minkari Anfisi, İstanbul, Turkey.
 50. EAES Technology Winter Meeting, 30 Ocak 2015, Roma, İtalya.
 51. 23rd Congress of the European Association of Endoscopic Surgery (EAES) 03 - 06 June 2015, Romania, Bucharest.
 52. RYGB Obezite ve Metabolik Cerrahi Platformu Video Sempozyumu 9-10 Haziran 2017, Hilton Otel Bosphorus, Istanbul
 53. 5th International and 3rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders
 54. 14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi / Joint with Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Association (MMESA) Meeting April 19-22 2019, Limak Hotel, Bafra, Cyprus

Kurslar

 1. Laparoscopic Upper GI Tract Surgery Course (by A. Cuschieri, J.J. Jakimowicz and E. Lezoche). 4-5 Nisan 1997 at A.S.E. Continuing Education Center, Elancourt Cedex, Fransa.
 2. Visiting Clinical Fellow in Departments of Endoscopic Laser Treatment, ERCP and Minimally Invasive Surgery in Lund University, Department of Surgery, Lund, İsveç (1997).
 3. International Course in Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases: Norwegian University of Science and Technology, Course TH-1075, 2-4 Eylül 1998, Trondheim, Norveç.
 4. Laparascopic antireflux surgery course (by R. Mårvik, Guy B. Cadiere, Alfred Cuschieri), 4-6 Şubat 1998. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 5. New Devices in Laparoscopic Surgery by Professor Ara Darzi, St. Mary’s Hospital, London. St.Mary’s Hospital (videolink)- Trondheim University Hospital. 13 Mart 1998. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 6. Basic Laparoscopic Surgery Course: (Compulsory course for gastrointenal surgeons)Norwegian University of Science and Technology, Course TH-1094, 18-20 Kasım 1998, Trondheim, Norveç.
 7. Treatment of CBD Stones and CBD Injuries: 6th Advanced Laparoscopic Workshop, On the Norwegian Coastal Steamer "M/S Polarlys" Trondheim-Tromsø, 8-10 May 1999, Norway.
 8. Postgraduate Course in Laparoscopic Surgery: 7th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 23-26 Haziran 1999, Linz, Avusturya.
 9. Postgraduate Course in Laparoscopic Surgery: 8th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, J28 Haziran-1 Temmuz 2000, Nice, Fransa.
 10. International Course in Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases: Norwegian University of Science and Technology, Course TH-1075, 31 Ağustos - 2 Eylül 2000, Trondheim, Norveç.
 11. New Technology in Minimally Invasive Surgery and Operating Room: 8th Advanced Laparoscopic Workshop, on the Norwegian Coastal Steamer "M/S Nordlys" Trondheim-Bergen-Trondheim, 30 Eylül -3 Ekim 2000, Norveç.
 12. Gastric Physiology Course: (PhD course) Norwegian University of Science and Technology, Course code: MD DRP 809, 12-13 Ekim 2000, Trondheim, Norveç.
 13. Medical Statistics Course Part 2: (PhD course) Norwegian University of Science and Technology, Course code: MD DRP 811, 20 Ekim-1 Aralık 2000, Trondheim, Norveç.
 14. SPSS for Windows: Statistical package on PC: (PhD course) Norwegian University of Science and Technology, Course code: TH-1259, 26-27 Mart 2001, Trondheim, Norveç.
 15. Searching in PubMed and other medical databases: (PhD course) Norwegian University of Science and Technology, Course code: TH-1262, 29 Mart 2001, Trondheim, Norveç.
 16. Molecular Mechanisms of Host Defence: (PhD course) Norwegian University of Science and Technology, 7 Mayıs-11 Haziran 2001, Trondheim, Norveç.
 17. Postgraduate Course: 9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery,13-16 Haziran 2001, Maastricht, Hollanda.
 18. Seminar: Molecular Physiology (Seminars for PhD in Molecular Physiology): (PhD course) Experimental animal models in functional genetical research 30 kasım 2001, Institute for physiology and biomedical techniques, NTNU, Trondheim, Norveç.
 19. Medical research in theory and practice: (PhD course) Norwegian University of Science and Technology. Course Code: MD DRP 800 (TH 1251); 5-9. February, 26-28 Eylül, 7 Aralık 2001, Trondheim, Norveç.
 20. Thorax Surgery Course: (Compulsory course for general surgeons) Course Code: TH 1300, 14-15 Şubat 2002, NTNU, Trondheim, Norveç.
 21. Introduction Course: Quality of Life Measurements: (PhD course) 13-15 Mayıs 2002, NTNU, Trondheim, Norveç.
 22. Nordic postgraduate course in Colorectal Surgery: Course code: TH-1000, 25-27 Eylül 2002, NTNU/ The Norwegian Medical Association, Trondheim, Norveç.
 23. American Advanced Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Course: Course code: 02-1643-02, given by Norwegian Air Ambulance, 28-30 Ekim 2002,Trondheim, Norveç.
 24. Additional course in fixation techniques: Advanced Pre-Hospital Trauma Life Support Course. Course code: 02-0137, given by Norwegian Air Ambulance, 28 Ekim 2002, Trondheim, Norveç.
 25. Vascular surgery for general surgeons: (Compulsory course for general surgeons) Norwegian University of Science and Technology. Course code: TH-1349. 19 –20 Mayıs 2003, Trondheim, Norveç.  
 26. Diseases of the biliary tract and pancreas: (Compulsory course for gastrointestinal surgeons) Norwegian University of Science and Technology. 6 –7 Ekim 2003, Trondheim, Norveç.
 27. Diseases of the esophagus and stomach: (Compulsory course for gastrointestinal surgeons) Norwegian University of Science and Technology. 8 –9 Ekim 2003, Trondheim, Norveç.
 28. Problem Based Learning (PBL) Instructor Course Norwegian University of Science and Technology. 15-16 Haziran 2005, Trondheim, Norveç.
 29. Surgical and medical gastroenterology course Norwegian University of Science and Technology. 27-29 Eylül 2005, Trondheim, Norveç.
 30. Post graduate course: GERD-Update 2006. 10th World Congress of Endoscopic Surgery and 14th Internatinoal Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 13-16 Eylül 2006, Berlin, Almanya.
 31. Masters Common Bile Duct Hands-On Course Sages 2007 Annual Meeting, 19 Nisan 2007, Paris Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, ABD.
 32. Adjustable Totally Implantable Intragastric Prosthesis (ATIIP), İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, August 6-7, 2007, Istanbul, Türkiye.
 33. 1st International RFITT Workshop on Venous Insufficiency, 12-13 Haziran 2008 Spaarne Ziekenhuis, Hoofdorp, Hollanda.
 34. Varis Tedavisine Güncel Yaklaşımlar Kursu, 20 Eylül 2008, Swissotel, Ankara.
 35. Tek Delikten Cerrahi Kursu, Workshop at Skills Lab, Erasmus Medical Centre, 30-31 Temmuz 2009, Rotterdam, Hollanda.
 36. Da Vinci SI Training, 31 Mayıs 2011, IRCAD-EITS Training Center, Strasbourg, Fransa.
 37. 8th Annual Obesity Summit, Science and Practice of Obesity Management. October 16-17, 2013, InterContinental Hotel and Bank of America Conference Center, Cleveland, Ohio, USA.
 38. International Symposium: Prevention and Management of Complications in Bariatric Surgery, October 17-18, 2014, InterContinental Hotel and Bank of America Conference Center, Cleveland Clinic and Simulation Center, Cleveland, Ohio, USA.

Bilimsel Toplantılarda Yapılan Konuşmalar

 1. Yavuz Y: "Pneumoperitoneum- techniques and complications".
  Basic Course in Laparoscopic GI Surgery, 18-20 Kasım 1998, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 2. Yavuz Y: "Port site metastasis: What do we know?"
  Teleconference with Namdal Hospital, Inherred Hospital, Central Hospital in Møre og Romsdal and Trondheim University Hospital; Telemedicine Laparoscopic Forum, 23 Mart 1999, Trondheim Norveç.
 3. Yavuz Y: "Laparoscopy in Abdominal Trauma".
  Acute Abdomen: Diagnostic and Therapeutic Laparoscopy Course, 7-9 Nisan 1999, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 4. Yavuz Y: "EAES Ductal Stone Study".
  Treatment of CBD Stones and CBD Injuries, 6th Advanced Laparoscopic Workshop, On the Norwegian Coastal Steamer M/S "Polarlys" Trondheim-Tromsø, 8-10 Mayıs 1999, Norveç.
 5. Yavuz Y: "Reusable and Disposable instruments"
  Course for Operation Nurses in Laparoscopic Surgery. On the Norwegian Coastal Steamer M/S "Polarlys" Trondheim-Tromsø, 8-10 Mayıs 1999, Norveç.
 6. Yavuz Y: "Endoscopic robotsystems".
  Kurs in Endoskopisk Kirurgi med medisinsk teknisk vinkling. Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi og Medisinsk Teknisk Avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, 22- 23 Şubat 2000, Norveç.
 7. Yavuz Y: "Pneumoperitoneum".
  Telemedisinsk Laparoskopisk Forum-Våren 2000 / Internundervisning Våren 2000 Gastrokirurgi: Del II. Regionsykehuset i Trondheim, 7 Mart 2000, Norveç.  
 8. Yavuz Y: "Effect of pneumoperitoneum on blood flow during laparoscopic surgery".
  Midt-Norsk Forskningsforum I Gastroenterologi. Teveltunet Fjellstue, Meråker, 24-26 Mart 2000, Norveç.
 9. Yavuz Y: "Physiology of pneumoperitoneum".
  University Course TH-1208; International course in Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery and Division of Gastrointestinal Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, 31 Ağustos-2 Eylül 2000, Norveç.
 10. Yavuz Y: "Pneumo-induction related complications".
  University Course TH-1208; International course in Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery and Division of Gastrointestinal Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, 31 Ağustos-2 Eylül 2000, Norveç.
 11. Yavuz Y: "Usefulness of robotic arm in solo surgery".
  New Technology in Minimally Invasive Surgery and Operating Room, 8th Advanced Laparoscopic Workshop, on the Norwegian Coastal Steamer "M/S Nordlys" Trondheim-Bergen-Trondheim, 30 Eylül-3 Ekim 2000, Norveç.
 12. Yavuz Y: "Reusable and Disposable instruments"
  Course for Operation Nurses in Laparoscopic Surgery. On the Norwegian Coastal Steamer "M/S Nordlys" Trondheim-Bergen-Trondheim, 30 Eylül-3 Ekim 2000, Norveç.
 13. Yavuz Y: "Laparoscopy and port site metastasis"
  Teleconference with Namdal Sykehuset, Inherred Sykehus, Sentralsykehuset i Møre og Romsdal and Regionsykehuset i Trondheim; Telemedicine Laparoscopic Forum, 30 Ocak 2001, Trondheim, Norveç.
 14. Yavuz Y: "Microcirculation under laparoscopic surgery-What do we know?"
  Norsk Thorakolaparoskopisk Forum, Vintermøte, 07 Mart 2001, Oslo, Norveç.
 15. Yavuz Y: "Pneumo-induction related complications",
  "Physiology of pneumoperitoneum",
  "Laparoscopy and port site metastasis".
  Advanced Laparoscopic Symposium, 10-11 Nisan 2001, Marmara Üniversitesi Hastanesi, İstanbul.
 16. Yavuz Y: "Pneumoperitoneum- techniques and complications".
  Acute Abdomen: Diagnostic and Therapeutic Laparoscopy Course, TH-1264,  25-27 Nisan 2001, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 17. Yavuz Y: "Laparoscopy in Abdominal Trauma".
  Acute Abdomen: Diagnostic and Therapeutic Laparoscopy Course, TH-1264, 25-27 Nisan 2001, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 18. Yavuz Y: "Comparison of different robotic manipulators".
  9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery,13-16 Haziran 2001, Maastricht, Hollanda.
 19. Yavuz Y: "Pneumoperitoneum- techniques and complications"
  “CO2 gas pathophysiology”
  Thoraco-/Laparoscopic Course, TH-21769,  30 Kasım-2 Aralık 2005, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 20. Yavuz Y: “Endoskopinin teknolojisi”
  Artrokopik Motor Beceri Geliştirme Kurslari, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (SBSAM) 2006-2010.
 21. Yavuz Y: "Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Güncel Cerrahi Tedavisi"
  Gastrointestinal Stromal Tümörler, 19 Mart 2008, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul, Türkiye
 22. Yavuz Y: “Batiatrik Cerrahilerin Metabolik Etkileri”
  2.Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi ve Metabolik Bozukluklar Kongresi, Kervansaray Otel, Antalya, 23-26 Eylül 2009.
 23. Yavuz Y: “Laparoskopik gastrik bant modifiye canlı yayın”.
  Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Kervansaray Otel, Antalya, 28-31 Ekim 2009.
 24. Yavuz Y: “Cerrahide Yenileşim (İnnovasyon)”.
  Cerrahi Araştırma Kongresi. 10-12 Aralık 2009, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara.
 25. Yavuz Y: ”Cerrahi endikasyon, hangi cerrahi teknik, kime? Endoskopik Mide Balonu”.
  “Morbid Obezitenin Tedavisi: Kime, Hangi Cerrahi”
  Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara.
 26. Yavuz Y: “Gastrojejunostomi kaçakları”
  Mezuniyet Sonrası Kurs. 18. Uluslararası EAES Kongresi (International Congress of the EAES) 16-19 Haziran 2010. Cenevre, İsviçre.
 27. Yavuz Y: “Morbid Obezite Cerrahisinde Konvansiyonel Yöntemlerden Geleceğin Yöntemlerine”
  Mezuniyet Sonrası Kurs. 18. Uluslararası EAES Kongresi (International Congress of the EAES 16-19 Haziran 2010. Cenevre, İsviçre.
 28. Yavuz Y: “Hiatus Anatomisi”.
  Mezuniyet Sonrası Kurs, International Congress of European Hernia Society. 6-9 Ekim 2010, Wow Istanbul Convention Center, Istanbul.
 29. Yavuz Y: “Mesh ile Bağlantılı Fertilite Problemleri”.
  International Congress of European Hernia Society. 6-9 Ekim 2010, Wow Istanbul Convention Center, Istanbul.
 30. Yavuz Y: “Hiatus Hernisi Onarımları Panel Tartışması”. International Congress of European Hernia Society. 6-9 Ekim 2010, Wow Istanbul Convention Center, Istanbul.
 31. Yavuz Y: ”Cerrahide Yeni Yöntemler”.
  Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı 22-24 Ekim 2010, Kefaluka Resort, Bodrum.
 32. Yavuz Y: “Laparoskopik Reflü Cerrahisinde Mesh Kullanımı” Tartışmacı, 14 Ocak 2011. Ankara Cerrahi Günleri-6, 14-16 Ocak 2011, Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara.
 33. Yavuz Y: “Laparoskopik Gastrik Bypass’da teknik kritik aşamalar ve komplikasyonların endoskopik tedavisi”.
  Panel-Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği. 15 Ocak 2011, Ankara Cerrahi Günleri-6, 14-16 Ocak 2011, Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara.
 34. Yavuz Y: “Metabolik Sendromda Obezite Cerrahisi. Metabolik Sendrom ve Obezite İçin Cerrahi Endokrin Buluşması
  16 Ocak 2011, Ankara Cerrahi Günleri-6, 14-16 Ocak 2011, Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara.
 35.  Yavuz Y: “ Laparoskopik Gastrik Bypass: Modifiye Canlı Ameliyat”.
  10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul
 36. Yavuz Y: “Teknolojik Gelişmelerin Obezite Cerrahisi Üzerine Etkisi”
  EAES Technology Winter Meeting, 25-26 Şubat 2011, Torino, İtalya.
 37. Yavuz Y: “Hipotalamik Obezitenin Tedavisinde Bariyatrik Cerrahinin Rolü”
  (Pre-congress Satellite Symposium). 18th European Congress on Obesity, 24 Mayıs 2011, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul.
 38. Yavuz Y: “Surgical Planning based on preoperative imaging”
  Technology Symposium, 19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 15-18 Haziran 2011, Torino, İtalya.
 39.  Yavuz Y: “A cascade of complications after intragastric balloon insertion”.
  Session 23 “Late Horror Video Show” 16. World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. 31 Ağustos-3 Eylül 2011, CCH-Congress Center, Hamburg, Almanya.
 40. Yavuz Y: “Gastrik bypassın metabolik hastalıkların tedavisindeki yeri”.
  2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi ve 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011, Mardan Palace Kongre Merkezi, Antalya.
 41. Yavuz Y: “Görsel Dökümentasyon”.
  Bilimsel araştırmalarda veri kaydı, görsel dökümentasyon ve etkili sunum kursu. 6.Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011, Sheraton Otel, Ankara.
 42. Satava R, Yavuz Y: “Kahvaltı Toplantısı”.
  6.Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011, Sheraton Otel, Ankara.
 43. Yavuz Y: “Hasta ve Yöntem Seçimi, Takibi; Gastrik Bypass”. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012, Kaya Otel & Kongre Merkezi, İzmir.
 44. Yavuz Y: “Rationale and technical aspects of mini bypass”. Postgraduate Course IV-Bariatric Surgery. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 20-23 Haziran 2012, Brüksel, Belçika.
 45. Bittner R, Campanelli G, Dwars B, Fingerhut A, Khatkov I, Köckerling F, Kukleta J, Miserez M, Montgomery A, Morales Conde S, Muysoms F, Poelman M, Soltes M, Yavuz Y, Van Den Heuvel B, Eker H, Bonjer J : “Concensus Conference- Endoscopic Repair of Groin Hernia”.
  20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 20-23 Haziran 2012, Brüksel, Belçika.
 46. Yavuz Y: “Endoluminal management for metabolic disease”. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 20-23 Haziran 2012, Brüksel, Belçika.
 47. Yavuz Y: “Critical appraisal of different surgical procedures in the treatment of morbid obesity and metabolic disorders (Video-based Morbid Obesity Course)”. 16th Annual Meeting of European Society of Surgery (ESS). Askeri Museum 22-24 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye.
 48. Yavuz Y: “Critical appraisal of different surgical procedures in the treatment of morbid obesity and metabolic disorders (Video-based Education Session)”. 16th Annual Meeting of European Society of Surgery (ESS). Askeri Museum 22-24 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye.
 49. Yavuz Y: “Postoperative Complications in Patients with Mini Invasive Procedures (Endo Barrier, POSE, Pacing)” Session: Bariatric and Metabolic Emergencies for the Non-bariatric Surgeons. 21th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). 19-22 Haziran 2013, Viyana, Avusturya.
 50. Yavuz Y: “Koç University Simulation Center Project” “Simulation in Europe – Quo Vadis?”  The Joint meeting of the NASCE and ACS-AEI. Organized by the Medical Physics Lab Simulation Center (MPLSC), University of Athens. 28-29 Kasım 2013, Divani Caravel Hotel, Atina, Yunanistan.
 51. Yavuz Y: “Doğru Takip” Doğru Cerrahi teknikler: Bariyatrik Cerrahi. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi, Antalya, İstanbul.
 52. Yavuz Y: “Internal hernias” The 14th World Congress of Endoscopic Surgery,Hosted by and Incorporating the 22nd EAES International Congress, 25-28 Haziran 2014, Paris, Fransa.
 53. Yavuz Y: “Kadın Hastalıkları ve Doğum Perspektifinden Metabolik ve Bariatrik Cerrahi” Oturum 12, 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 06-09 Kasım 2014, Maxx Royal Otel, Belek, Antalya, Türkiye.
 54. Yavuz Y: “Roux-en-Y Gastrik Bypass En Etkili Metabolik Cerrahidir” Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi 1. Kış Okulu, 15-16 Ocak, 2015, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prof.Dr.Tarık Minkari Anfisi, İstanbul, Türkiye.
 55. Yavuz Y: “Malabsorption consequenses” Session title: S09 Scientific session: Metabolic response after Bariatric Surgery. 23rd Congress of the European Association of Endoscopic Surgery (EAES) 03 - 06 June 2015, Romania, Bucharest.
 56. Yavuz Y. Malabsorbtif Cerrahi Seçimim Ne Olmalıdır? RYGB Obezite ve Metabolik Cerrahi Platformu Video Sempozyumu 9-10 Haziran 2017, Hilton Otel Bosphorus, Istanbul
 57. Yavuz Y. Gastrik Bypass Başarısız Olursa. 5th International and 3rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders
 58. Yavuz Y: “Robotic Briatric Surgery” 14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi / Joint with Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Association (MMESA) Meeting April 19-22 2019, Limak Hotel, Bafra, Cyprus
 59. Yavuz Y: “Revisional Policies after Sleeve Gastrectomy” 14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi / Joint with Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Association (MMESA) Meeting April 19-22 2019, Limak Hotel, Bafra, Cyprus

Kurslarda Eğitmen Olarak Alınan Görevler

 1. Acute Abdomen: Diagnostic and Therapeutic Laparoscopy Course, 7-9 Nisan 1999, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, 7006 Trondheim, Norveç.
 1. Basic Course in Laparoscopic GI Surgery, 18-20 Kasım 1998, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, 7006 Trondheim, Norveç.
 1. University Course TH-1208; International course in Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery and Division of Gastrointestinal Surgery, Trondheim University Hospital, 7006 Trondheim, 31 Ağustos-2 Eylül 2000, Norveç.
 1. Course for Operation Nurses in Laparoscopic Surgery. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, 3 Ekim 2000, Norveç.
 1. Acute Abdomen: Diagnostic and Therapeutic Laparoscopy Course, TH-1264, 25-27 Nisan 2001, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 1. Thoraco-/Laparoscopic Course, TH-21769, 30 November-2 Desember 2005, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 1. Surgical suture techniques, suture machines, laparoscopic suture techniques and high energy devices, TH-22209, 8-11 May 2006. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norway.
 1. Endoscopic and laparoscopic simulator training courses for gastrointestinal surgeons and gastroenterologists every other week. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 1. “Endoskopinin teknolojisi: Pratik uygulama” Artrokopi kurslari, 2006-2010.
 1. “Görsel Dökümentasyon”. Bilimsel araştırmalarda veri kaydı, görsel dökümentasyon ve etkili sunum kursu. 6.Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011, Sheraton Otel, Ankara.
 1. “Rationale and technical aspects of mini bypass”. Postgraduate Course IV-Bariatric Surgery. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 20-23 Haziran 2012, Brüksel, Belçika.
 1. Post Graduate Course 6 - Bariatric surgery (in cooperation with FSOMD; French Society of Obesity and Metabolic disorders) Course directors: Mario Morino (ITALY) (EAES), Jean-Marc Chevallier (FRANCE) (FSOMD) Session 4: Management of long term failures. Chairs: Yunus Yavuz (TURKEY), Mousa Khoursheed (KUWAIT) The 14th World Congress of Endoscopic Surgery,Hosted by and Incorporating the 22nd EAES International Congress, 25-28 Haziran 2014, Paris, Fransa.
 1. Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi 1. Kış Okulu, 15-16 Ocak, 2015, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prof.Dr.Tarık Minkari Anfisi, İstanbul, Türkiye.
 1. 5th International and 3rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders

Bilimsel Toplantılarda Oturum Başkanlıkları

 1. Yavuz Y: “Morbid Obezite Cerrahisi: Laparoskopik Gastrik Bypass (Canlı Ameliyat),Yönetici”. 15 Ocak 2011, Ankara Cerrahi Günleri-6, 14-16 Ocak 2011, Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara.
 2. Yavuz Y: “Metabolik Hastalıkların Cerrahi Tedavisi” 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi ve 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011, Mardan Palace Kongre Merkezi, Antalya.
 3. Yavuz Y: “Canlı ameliyat yayını oturum başkanlığı” . 2. Miniimal İnvaziv Cerrahi Kongresi ve 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011, Mardan Palace Kongre Merkezi, Antalya.
 4. Satava R, Yavuz Y: “Kahvaltı Toplantısı”. 6.Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011, Sheraton Otel, Ankara.
 5. Dankelman J, Yavuz Y: “Session I: Innovative Tools & Robotics. Technology Symposium”. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 20-23 Haziran 2012, Brüksel, Belçika.
 6. Yavuz Y, Hauters P: “S72 Miscellaneous and Morbid Obesity”. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 20-23 Haziran 2012, Brüksel, Belçika.
 7. Yavuz Y, Höfler B: “Bariatric 2- Free Paper Video Presentation”. 21th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). 19-22 Haziran 2013, Viyana, Avusturya.
 8. Baltasar A, Galvao Neto M, Yavuz Y, Boza C: “Session 12: Complications in Sleeve Gastrectomy and Gastric Bypass”. 18th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity & Metanbolic Disorders (IFSO). 28-31 Ağustos 2013, Istanbul, Turkey.
 9. Yavuz Y, Khoursheed M: Post Graduate Course 6 - Bariatric surgery (in cooperation with FSOMD; French Society of Obesity and Metabolic disorders) Course directors: Mario Morino (ITALY) (EAES), Jean-Marc Chevallier (FRANCE) (FSOMD) Session 4: Management of long term failures. The 14th World Congress of Endoscopic Surgery,Hosted by and Incorporating the 22nd EAES International Congress, 25-28 Haziran 2014, Paris, Fransa.

Bilimsel Toplanti / Kurs Organizasyon Görevleri

 1. Treatment of CBD Stones and CBD Injuries, 6th Advanced Laparoscopic Workshop, On the Norwegian Coastal Steamer M/S "Polarlys" Trondheim-Tromsø, 8-10 Mayıs 1999, Norveç.
 1. University Course TH-1208; International course in Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery and Division of Gastrointestinal Surgery, Trondheim University Hospital, 7006 Trondheim, 31 Ağustos-2 Eylül 2000, Norveç.
 1. New Technology in Minimally Invasive Surgery and Operating Room, 8th Advanced Laparoscopic Workshop, on the Norwegian Coastal Steamer "M/S Nordlys" Trondheim-Bergen-Trondheim, 30 Eylül-3 Ekim 2000, Norveç.
 1. Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases, 9th Advanced Laparoscopic Workshop, on the Norwegian Coastal Steamer "M/S Nordlys" Trondheim-Bergen-Trondheim, 30 Eylül-2 Ekim 2001, Norveç.
 1. New Technology in Minimally Invasive Surgery and Operating Room, 11th Advanced Laparoscopic Workshop, on the Norwegian Coastal Steamer "M/S Nordlys" Trondheim-Tromsø, 12-14 Eylül 2003, Norveç.
 1. Thoraco-/Laparoscopic Course, TH-21769, 30 Kasım-2 Aralık 2005, National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 1. Surgical suture techniques, suture machines, laparoscopic suture techniques and high energy devices, TH-22209, 8-11 Mayıs 2006. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 1. Endoscopic and laparoscopic simulator training courses for gastrointestinal surgeons and gastroenterologists every other week. National Center for Advanced Laparoscopic Surgery, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norveç.
 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Kervansaray Otel, Antalya, 28-31 Ekim 2009.
 1. International Congress of European Hernia Society. 6-9 Ekim 2010, Wow Istanbul Convention Center, Istanbul.
 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul.
 1. TOSS Scientific Committee. 18th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Disorders (IFSO). 28-31 Ağustos 2013, Istanbul.
instagram Linkedin instagram WhatsApp